92069

92069

Φάκελος Α4 από φελλό με σημειωματάριο 20 φύλλων σε θήκη non-wooven.