Το επιστολόχαρτο μαζί με άλλα έντυπα όπως οι επαγγελματικές κάρτες και τα φυλλάδια είναι εξίσου σημαντικό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για όλα τα επίσημα έγγραφα όπως τιμολόγια, έντυπα κλπ. και θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να φαίνεται επαγγελματική και οργανωμένη.