11

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε και τοποθετούμε διαφημιστικές ταμπέλες και επιγραφές,

εσωτερικής ή εξωτερικής σήμανσης, επγραφές plexi glass, επιγραφές με αυτοκόλλητο pvc ή βινύλιο κ.α.