Μπλοκ σημειώσεων και συνταγολόγιο στο μέγεθος που θέλετε με το λογότυπο και τα στοιχεία σας, για το ιατρείο ή την επιχείρησή σας.